chemical solutionS

specislist

Leading of Chemical Distributor

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอสินค้าสารเติมแต่งเคมีภัณฑ์

Lubricant.jpg

LUBRICANT

SOLUTIONS

สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น

Our wind range of high-performance Lubricant additives can conveniently applied as a single component or additive package.

สินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งในหมวดน้ำมันหล่อลื่นของเรามีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการ หรือเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตสินค้าของลูกค้าได้โดยง่าย

water.jpg

WATER TREATMENT

SOLUTIONS

เคมีภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

We provide innovative technologies to solve the major challenge typically found in water treatment industries.

เรามีสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งในหมวดบำบัดน้ำที่มีนวรรตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายเฉพาะจุดให้กับลูกค้าในแต่ละกลุมอุตสาหกรรมได้ 

corn-animal-feed-yellow-corns-as-backgro

AGROCHEMICALS

SOLUTIONS

เคมีภัณฑ์ใช้ในงานเกษตร

We provide chemicals to prepare soil in the best possible condition to provide the necessary nutrients and water to support strong and healthy plant. 

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้สำหรับเตรียมพร้อมและปรับปรุงคุณสมบัติของดินเพื่อให้อยู่ในสภาพทีอุดมสมบูรณ์ที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการเกษตรกรรมแต่ละชนิด

textile.jpg

CLEANING & TEXTILE

SOLUTIONS

สารเติมแต่งใช้ในงานคำความสะอาดขบวนการฟอก และ ย้อมสิ่งทอ

We supply specific chemicals for textile used in pre-treatment and solutions for industrial cleaning applications.

 

เรานำเสนอสินค้าเคมีสารเติมแต่งที่้ใช้ในการบวนการฟอกและย้อมสิ่งทอ รวมถึงสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งที่ใช้ในงานทำความสะอาด ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ( Industrial  and Institutional (I&I) cleaning ) และในครัวเรือน

OILS & GAS

SOLUTIONS

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและขุดเจาะ

We offer the chemical products for refinery and oil exploration from the number one supplier of their technology.

เรานำเสนอสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและแท่นขุดเจาะจากเจ้าของสินค้าระดับแนวหน้าของโลกที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ

pci1216-PR-Cortec-900.jpg

MAINTENANCE

SOLUTIONS

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม

VpCI Technology from Cortec offers efficient, pro-environmental, and economical corrosion protection for almost industries and household uses.

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมในซีรีย์ "VpCI Technology" จากแบรนด์ Cortec ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตสินค้าป้องกันสนิมชื่อดังจากประเทศอเมริกา สามารถนำไปใช้งานครอบคลุมได้ทั้งระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน

constructions.jpg

CONSTRUCTION

SOLUTIONS

สารเติมแต่งเคมีงานก่อสร้าง

We provide all in one additives package to fulfill your needs in Cement, Mortar, Ceramic, Adhesive, & Sealant.

เรานำเสนอสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งงานก่อสร้าง ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกความท้าท้ายได้อย่างครบสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ ปูนซีเมนต์ ปูน          เซรามิก กาว และกาวผนึก เป็นต้น

OPTIMAL TECH'S BUSINESSES

ธุรกิจของ บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด

Optimal Tech is one of the Leading Chemical Distributors in Thailand.   We supply a wide range of Performance, Industrial and Specialty Chemical Products to several key industries. The industries that we serve include Plastic, Rubber, Coating, Paint, Ink, Adhesive, Lubricating Oil, Greases, Petroleum, Oil Refinery, Petrochemical, Water Treatment, Textile, Ceramic, Cement and solutions for Maintenance and Corrosion protection.

อฟติมอล เทค เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย เคมีภัณฑ์สารเติมแต่งและวัตถุดิบเคมีอุตสาหกรรม อาทิ Plastics, Coating Paint, Ink Adhesive, Lubricating Oil, Refinery, Oil Exploration ,Water Treatment, Construction, Agrochemicals, Textile และ Cleaning  นำเสนอสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำระดับโลก ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยผู้แทนขายที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

group-plastic-bottles_144627-24492.jpg

POLYMER

SOLUTIONS

สารเติมแต่งพลาสติกและยาง

We offer a wide range of Polymer Additives to serve polymer industry from upstream to downstream. 

เรามีสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมเเต่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม พลาสติกและยาง ครอบคลุมแต่ธุรกิจอุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความท้าทายและความต้องการของลูกค้า

3d-colorful-paint-splashing-out-cans_584

SURFACE

SOLUTIONS

สารเติมแต่งสารเคลือบพื้นผิวต่างๆ

Our wide range of Surface Products Portfolio can close the gap of your challenges requirements.

เรานำเสนอสินค้าเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมสารเคลือบผิวหลากหลายชนิดคลอบคลุมตั้งแต่ สี กาว และอื่นๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความท้าทายของลูกค้าได้

large-format-printing-los-angeles.jpg

INK & UV CURABLE

SOLUTIONS

สารเติมแต่งหมึกพิมพ์ยูวี

We work with our customers to find the right combination of Ink properties to deliver the right solutions to our customer.

สำหรับสารเคมีเติมแต่งในกลุ่มหมึกพิมพ์ยูวี เราจะทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกใช้และหาส่วนผสมสารเคมีที่ถูกต้อง ที่เรามีนำเสนอให้ลูกค้า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา